onsen onsen

วิธีเพลิดเพลินกับเรียวคังและมารยาท

 • ・การแนะนำไปที่ห้องพัก
 • จะมีผู้แนะนำไปที่ห้องพัก และบางเรียวคังอาจไม่มี
  บางเรียวคัง แขกผู้เข้าพักต้องหิ้วสัมภาระไปที่ห้องพักเอง
การแนะนำไปที่ห้องพัก
 • ・ถอดรองเท้า
 • เรียงคังนั้น อย่างน้อยที่สุดก็ต้องถอดรองเท้าก่อนเข้าห้องพัก และมีเรียวคังที่ต้องถอดรองเท้าไว้ที่ประตูทางเข้าด้วย
 • ・ใส่รองเท้าแตะเข้าไปในห้องไม่ได้
 • กรุณาอย่าสวมใส่รองเท้าแตะในห้องพัก
ถอดรองเท้า
 • ・ห้ามลากกระเป๋าเดินทางบนเสื่อทาทามิ
 • การลากกระเป๋าเดินทางขนาดใหญ่บนเสื่อทาทามิจะทำให้เป็นรอยได้ ควรระวัง
 • ・โทะโคะโนะมะ ไม่ใช่สถานที่ผ่อนคลาย
 • โทะโคะโนะมะเป็นพื้นที่ที่ใช้ตกแต่งดอกไม้และศิลปะในการสร้างความบันเทิงให้กับแขกผู้เข้าพัก ห้ามล่วงล้ำและนั่งไม่ได้
ห้ามลากกระเป๋าเดินทางบนเสื่อทาทามิ
 • ・ห้ามวางสัมภาระบนโทะโคะโนะมะ
 • ・เครื่องดื่มที่มีไว้ในห้อง
 • ชาญี่ปุ่นและขนมขบเคี้ยวที่ทานกับชาที่มีอยู่ในห้องพักนั้นฟรี
เครื่องดื่มที่มีไว้ในห้อง
 • ・ห้ามพาดผ้าขนหนูเปียกที่ขื่อประตู
 • เมื่อพาดผ้าขนหนูเปียกแล้ว จะเป็นสาเหตุทำให้เกิดเชื้อรา
ห้ามพาดผ้าขนหนูเปียกที่ขื่อประตู
 • ・ปูฟูกแล้วนอน เครื่องนอนนั้นอยู่ในตู้เก็บของ
 • ※ฟูกนั้น ผู้ดูแลรับผิดชอบจะเป็นผู้ปูให้
  ※มีเรียวคังที่มีเตียงด้วย
ปูฟูกแล้วนอน เครื่องนอนนั้นอยู่ในตู้เก็บของ
 • ・การนำฟูกออกและเก็บเข้าตู้เก็บของนั้น ผู้ดูแลรับผิดชอบจะเป็นผู้จัดการ
 • ・กรุณาอย่าส่งเสียงดังเอะอะหรือวิ่งไปรอบๆทางเดินในอาคาร

เกี่ยวกับยูกาตะ

 • ・สามารถใส่ยูกาตะและรองเท้าแตะเดินภายในเรียวคังได้
 • ・กรณีภายในเรียวคังนั้นมีร้านขายของอยู่ สามารถใส่ยูกาตะและรองเท้าแตะเข้าไปใช้บริการได้
 • ※บางเรียวคังอาจจะมีความแตกต่างกัน ควรตรวจสอบจากพนักงาน
กรณีภายในเรียวคังนั้นมีร้านขายของอยู่ สามารถใส่ยูกาตะและรองเท้าแตะเข้าไปใช้บริการได้
 • ・กรณีภายในเรียวคังมีร้านอาหาร สามารถใส่ยูกาตะและรองเท้าแตะเข้าไปใช้บริการได้
 • ※บางเรียวคังอาจจะมีความแตกต่างกัน ควรตรวจสอบจากพนักงาน
 • ・ไม่สามารถใส่ชุดยูกาตะและรองเท้าแตะออกไปนอกอาคารได้
 • ※บางเรียวคังอาจจะมีความแตกต่างกัน ควรตรวจสอบจากพนักงาน
 • ・เปลี่ยนชุดยูกาตะที่ห้อง ใส่รองเท้าแตะและมุ่งหน้าไปยังห้องอาบน้ำ
 • ・ยูกาตะที่ถอดออกแล้ว ห้ามนำกลับ ให้พับรวมกับเบาๆ
 • ・การสวมชุดยูกาตะหลวมๆเป็นมารยาทที่ไม่ดี ขอให้ระวังด้วย

เกี่ยวกับการรับประทานอาหาร

 • ・การรับประทานอาหารนั้นขึ้นอยู่กับเรียวคัง บางครั้งจะมีความแตกต่างในการใช้งานเกี่ยวกับอาหาร เช่น รับประทานในห้อง รับประทานในห้องโถง
 • ※สถานที่รับประทานอาหารเช้าและอาหารเย็น อาจจะแตกต่างกัน
การรับประทานอาหารนั้นขึ้นอยู่กับเรียวคัง บางครั้งจะมีความแตกต่างในการใช้งานเกี่ยวกับอาหาร เช่น รับประทานในห้อง รับประทานในห้องโถง