onsen onsen

มารยาทของการนมัสการที่วัด

 • ที่นี่ จะแนะนำวิธีการเคารพบูชาของวัดในญี่ปุ่นโดยทั่วไป ส่วนหนึ่งของวัด อาจจะแตกต่างกันเล็กน้อย
 • 1. ที่ประตูใหญ่ทางเข้าวัด ให้พนมมือทำความเคารพไปยังห้องโถงใหญ่หนึ่งครั้ง
ที่ประตูใหญ่ทางเข้าวัด ให้พนมมือทำความเคารพไปยังห้องโถงใหญ่หนึ่งครั้ง
 • 2. แวะล้างมือ(บางครั้งก็เรียกว่า มิตะระชิ,ร้านน้ำ(มิซุย่า))และชำระล้างตัวเองด้วยวิธีการดังกล่าวข้างล่างนี้
 • ถือกระบวยด้วยมือขวา และตักน้ำจนเกือบเต็มกระบวย
 • ครั้งแรกให้ทำความสะอาดมือซ้ายด้วยปริมาณน้ำประมาณ 1/5 ของน้ำในกระบวย
 • เปลี่ยนมาจับกระบวยด้วยมือข้างซ้าย และทำความสะอาดมือข้างขวาด้วยวิธีเดียวกัน
 • เปลี่ยนมาจับกระบวยด้วยมือข้างขวา และรองรับปริมาณน้ำ 1/5 ด้วยมือข้างซ้าย
 • บ้วนปากด้วยน้ำที่รองด้วยมือข้างซ้าย ไม่ควรแตะปากโดยตรงที่กระบวย
 • ทำความสะอาดมือซ้ายอีกครั้งหนึ่ง
 • สุดท้ายนี้ให้ยกกระบวยขึ้นและราดน้ำที่เหลือลงมา และทำความสะอาดกระบวย
 • แวะล้างมือ(บางครั้งก็เรียกว่า มิตะระชิ,ร้านน้ำ(มิซุย่า))และชำระล้างตัวเองด้วยวิธีการดังกล่าวข้างล่างนี้
 • 3. ตีระฆังเมื่อสามารถตีได้
 • แต่ วัดส่วนใหญ่จะไม่ให้ผู้มานมัสการโดยทั่วไปตีระฆัง หากไม่มีการแจ้งอนุญาติ ห้ามตี
 • ตีระฆังเมื่อสามารถตีได้
 • 4. กรณีเทียนและธูปได้ถูกเตรียมไว้ กรุณาทำตามขั้นตอนด้านล่าง และทำการถวายธูปเทียน
 • ก่อนอื่นซื้อเทียนและธูปและชำระเงินตามค่าบริการที่ได้กำหนดไว้
 • จุดไฟและปักที่ที่ปักธูปและที่ปักเทียน ปกติจะปักเทียนถวาย 1 เล่ม,จำนวนธูปนั้นขึ้นอยู่กับนิกาย บางกรณีจะได้รับการระบุเป็น 3 ดอก ถ้าไม่มีการกำหนดเป็นพิเศษ ปักแค่ 1 ดอกก็ได้
 • 5. นมัสการในอุโบสถ
 • โยนเงินเหรียญก่อนขอพร(ตามปกติจะใช้เหรียญที่มีค่าน้อยได้),ถ้ามีระฆัง ฯลฯหรือของที่สามารถตีได้ ก็ให้ตี
 • ท่าที่ถูกต้องคือการโค้งอย่างช้าๆด้วยการงอตัวด้านบนตั้งแต่ 45 องศาถึง 90 องศา กรณีที่นำลูกประคำไปนมัสการ เวลานั้นให้คล้องไว้ที่มือ จะไม่ทำการตบมือ ซึ่งแตกต่างจากศาลเจ้า
 • ตามปกติแล้วไม่มีการสวดอะไร เพียงแค่ไปนมัสการอย่างเงียบๆ อย่างไรก็ตามขึ้นอยู่กับทางวัดด้วย อาจมีกรณีที่สวดตามคำสวด( คำที่เป็นหัวใจของพระพุทธเจ้าหรือชื่อและหัวเรื่องฯลฯ)ที่ได้แสดงไว้ กรณีดังกล่าว ให้สวดตามคำพูดที่ได้แสดงไว้ วัดที่ไม่ได้แสดงคำสวดไว้นั้น ถ้าต้องการทราบ ให้ถามพระสงฆ์ดูได้
 • กรณีที่คุณต้องสวดมนต์ โดยทั่วไปแล้วจะท่องหัวใจของพระสูตร นอกจากนี้ ให้สวดเปิดเบาๆก่อนที่จะท่องหัวใจของพระสูตร หลังจากนั้นก็สวดตามปกติได้ แต่ระบบศาสนาพุทธนิกายโจโดะหรือนิกายนิจิเรนนั้น ห้ามท่องหัวใจของพระสูตร อย่างไรก็ตาม ถึงแม้จะจดจำการสวดมาแล้ว การถือหนังสือสวดมนต์แล้วท่องนั้น ถือว่าเป็นมารยาทที่เหมาะสม
 • สุดท้ายนี้ให้ทำความเคารพอย่างช้าๆและออกจากอุโบสถไป
 • 6. เมื่อออกจากประตูพระวิหาร ให้ทำความเคารพไปทางพระอุโบสถ
เมื่อออกจากประตูพระวิหาร ให้ทำความเคารพไปทางพระอุโบสถ
 • 【คำศัพท์เฉพาะ】
 • พนมมืออธิษฐาน(กัชโช) การจัดฝ่ามือพนมตรงหน้าอกหรือด้านหน้าของหน้า
  คำนับหนึ่งครั้ง(อิจิเร) การโค้งคำนับเพียงหนึ่งครั้ง
  การล้างมือ(มิตะระชิ・มิตะไร) เป็นที่ทำความสะอาดมือและปากของผู้มานมัสการที่ศาลเจ้าหรือวัด
  กระบวย(ฮิชาคุ) เครื่องมือสำหรับตักนํ้า รูปร่างคล้ายชาม(วัง)・ภาชนะทรงกระบอก"ถ้วย(โก)"ที่ติดด้วยด้ามยาว
  เทียนไข(โรโซะคุ) กระดาษหรือเส้นด้ายที่อยู่ตรงกลางของขี้ผึ้งรูปทรงกระบอกที่แข็งตัว ซึ่งก็คือเทียนไขนั่นเอง
  ธูป(เซ็นโค) เครื่องหอมที่ทำเป็นลักษณะแข็งตัว จุดไฟและนำไปปักเรียงตรงหน้าพระพุทธรูป
  ตะเกียง(เค็นโท) เทียน(โทเมียว)ที่ใช้ถวายเทพเจ้าและพระพุทธเจ้า
  ธูปแท่ง(เค็นโค) คือธูปเพื่อบูชาเทพเจ้าและพระพุทธเจ้า
  เชิงเทียน(โชคุได) เครื่องมือที่ให้แสงสว่างในสมัยก่อน เป็นแท่นที่ใช้วางเทียนไข ส่วนใหญ่สามารถถือไปไหนมาไหนได้
  ปากจระเข้(วะนิกุจิ) จะแขวนอยู่หน้าโบสถ์・วิหารพระเจ้า เป็นเครื่องมือที่ตีให้เกิดเสียงด้วยเชือกถัก

มารยาทของการนมัสการที่ศาลเจ้า

 • ที่นี่เราจะมาแนะนำการนมัสการศาลเจ้าทั่วไป
  ส่วนหนึ่งของศาลเจ้า อาจจะแตกต่างกันเล็กน้อย
 • 1. ที่หน้าเสาประตูศาลเจ้าตรงทางเข้าศาลเจ้า ให้ทำความเคารพไปยังห้องโถงใหญ่หนึ่งครั้ง
ที่หน้าเสาประตูศาลเจ้าตรงทางเข้าศาลเจ้า ให้ทำความเคารพไปยังห้องโถงใหญ่หนึ่งครั้ง
 • 2. แวะล้างมือ(บางครั้งก็เรียกว่า มิตะระชิ,ร้านน้ำ(มิซุย่า)),ชำระล้างตัวเองด้วยวิธีการดังกล่าวข้างล่างนี้
 • ถือกระบวยด้วยมือขวา และตักน้ำจนเกือบเต็มกระบวย
 • ครั้งแรกให้ทำความสะอาดมือซ้ายด้วยปริมาณน้ำประมาณ 1/5 ของน้ำในกระบวย
 • เปลี่ยนมาจับกระบวยด้วยมือข้างซ้าย และทำความสะอาดมือข้างขวาด้วยวิธีเดียวกัน
 • เปลี่ยนมาจับกระบวยด้วยมือข้างขวา และรองรับปริมาณน้ำ 1/5 ด้วยมือข้างซ้าย
 • บ้วนปากด้วยน้ำที่รองด้วยมือข้างซ้าย ไม่ควรแตะปากโดยตรงที่กระบวย
 • ทำความสะอาดมือซ้ายอีกครั้งหนึ่ง
 • สุดท้ายนี้ให้ยกกระบวยขึ้นและราดน้ำที่เหลือลงมา และทำความสะอาดกระบวย
 • แวะล้างมือ(บางครั้งก็เรียกว่า มิตะระชิ,ร้านน้ำ(มิซุย่า)),ชำระล้างตัวเองด้วยวิธีการดังกล่าวข้างล่างนี้
 • 3. การนมัสการ
 • บริจาคเงินทำบุญและสั่นระฆัง
 • โค้งคำนับด้วยท่าที่ถูกต้อง 2 ครั้ง
 • ตบมือ 2 ครั้ง ก่อนอื่นพนมมือขึ้นตรงหน้าของหน้าอก จากนั้นเลื่อนมือข้างขวาออกไปด้านหน้าเล็กน้อย ให้นิ้วมือข้างขวาอยู่ตรงข้อต่อนิ้ว 1 ข้อ หลังจากนั้นตบมือ 2 ครั้ง จากนั้นจัดมืออธิษฐาน
 • สุดท้ายให้คำนับ 1 ครั้ง
 •  ※อย่างไรก็ตาม ถ้าได้รับการสวดมนต์พิเศษ ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของนักบวช
 • 4. ในกรณีที่คุณต้องการรับตราประทับสีแดงที่เป็นสัญญลักษณ์ของการนมัสการ ให้รับหลังจากที่ได้รับการเคารพบูชาแล้ว
 • 5. เมื่อคุณออกจากเขตศาลเจ้าแล้ว ให้ทำความเคารพจากตรงที่เสาประตูศาลเจ้าอีก 1 ครั้ง
เมื่อคุณออกจากเขตศาลเจ้าแล้ว ให้ทำความเคารพจากตรงที่เสาประตูศาลเจ้าอีก 1 ครั้ง