อาหาร

gourmet

ชื่อสถานที่

ที่อยู่ TEL URL

ยะโอะโยชิ

7-12ทาเคะชิม่าโจ อำเภอกะมะโกริ 0533-68-3804 [URL] http://sk.aitai.ne.jp/~meiji36/

คาวาเซะมิ

20-7ทาเคะชิม่าโจ อำเภอกะมะโกริ 0533-68-3553

โรงอาหารเส้นหมี่ เซดะอัน

30-24ชูโอฮ่อนโจ อำเภอกะมะโกริ 0533-68-2274 [URL] http://www.seida-an.jp/

คินโทบิชิกะ

4-38มารุยามะโจ อำเภอกะมะโกริ 0120-490-160 [URL] http://www.kintobi.co.jp/

ร้านอาหารญี่ปุ่น มินามิ

2-2ซากะเอะมาจิ อำเภอกะมะโกริ 0533-68-4829

ร้านซูชิ ทาเคชิมะ

15-1ทาเคชิมะโจ อำเภอกะมะโกริ 0533-68-1111 [URL] http://www.gamagorich.com/restaurant3.php

ยามะกุระ

163นะนะโฮะ มิยะโจ อำเภอกะมะโกริ 0533-69-3412

มิซึอิโตะ

56-3 อะคะมิยามะ นิชิอุระโจ อำเภอกะมะโกริ 0533-57-7078
มัทซึซูชิ

45-2ฮิกาชิโทะโบะอิ คาตะฮาระโจ อำเภอกะมะโกริ 0533-57-9346

อิโตะ

5-8มัทซึบะ คะเนะฮิระโจ อำเภอกะมะโกริ 0533-57-5016

ฟุกุเซ็น

7-10มินะโทะมาจิ อำเภอกะมะโกริ 0533-68-4490

อุเอะมูระ

3-5อุเอะฮ่อนมาจิ อำเภอกะมะโกริ 0533-69-9615

อิจิมัทซึ

8-15โมะโตะมาจิ อำเภอกะมะโกริ 0533-68-3955

ร้านบะหมี่ ชิซุรุ(ราเม็น)

1-1ชินเมโช อำเภอกะมะโกริ 0533-95-4433 [URL] http://www.menya426.jp/

ร้านกาแฟโคะเมะดะ(ร้านกาแฟ)

1-159มิยะคิตะโดริ อำเภอกะมะโกริ 0533-95-4433 [URL] http://www.komeda.co.jp/index.php

ร้านกาแฟอิโต้(ร้านกาแฟ)

10-9ชินเมโช อำเภอกะมะโกริ 0533-68-1415

ของที่ระลึก

Souvenirs

ชื่อสถานที่

ที่อยู่ TEL URL

กะมะโกริออเร้นจ์พาร์ค

1-93โอกุริมิ เซดะโจ อำเภอกะมะโกริ 0533-68-2321 [URL] http://www.orepa.jp/

ตลาดอาหารทะเลกะมะโกริ

47-1อะสะโอคะ ฮิโระอิชิโจ อำเภอกะมะโกริ 0533-68-7879 [URL] http://www.g-kaisenichiba.com/

อะจิโนะยามะสุอิ

88 มินะโทะมาจิ คาตะฮาระโจ อำเภอกะมะโกริ 0533-57-1155 [URL] http://www.yamasui.net/

บาร์ จูเบ

57-12มินะโทะมาจิโดริ มิยะโจ อำเภอกะมะโกริ 0533-69-1169

โรงทำข้าวเกรียบกุ้ง

33-1คามิโอจิ เซดะโจ อำเภอกะมะโกริ 0120-50-1001 [URL] http://www.isshikiya.co.jp/index.htm

ความฝันของช่างทอ

1150 มินะโทะมาจิ อำเภอกะมะโกริ 0533-68-2105 [URL] http://www.yumeoribito.jp/index.php

ศูนย์หัตถกรรมทาเคชิมะ

25-1ทาเคชิมะโจ อำเภอกะมะโกริ 090-5100-8109 [URL] http://www.gamagori.jp/play/detail_87_0_8_0_0.html

บริษัทคินโทบิชิกะ จำกัด

4-38มารุยามะโจ อำเภอกะมะโกริ 0533-69-3111 [URL] http://www.kintobi.co.jp/

ตลาดอาหารทะเล บริษัทมารุโคะ จำกัด

47-1อะสะโอคะ ฮิโระอิชิโจ อำเภอกะมะโกริ 0533-68-7879

บริษัทฟุกุอิการค้า จำกัด

11-5ทนยะโจ อำเภอโทโยฮาชิ 0532-31-7111 [URL] http://www.fukui-shoji.co.jp/catalog/

บริษัทนากะโทยะ จำกัด

12ฮิกาชิโนะคาวา ทากะดะจิ อำเภอคิตะนาโกย่า 0568-22-8511

บริษัทจำกัด ร้านค้าอิชิคาว่า

3 ฮิกาชิ บล็อก4 มิยะโจ 0533-75-6070

บริษัทอีคอม จำกัด

46 Grand Heights cattleya 2F บล็อก 3 นากะโอะไท,นิชิคุ,อำเภอนาโกย่า, จังหวัดไอชิ 052-509-6088

บริษัทจำกัดมารุนาคะจินมิ จำกัด

67มินะโทะมาจิ อำเภอโทโยฮาชิ จังหวัดไอชิ 0532-52-0832

บริษัทฮานะโนะคิโด จำกัด

263-1ฮอนกูโด คาวาดะ อำเภอชินชิโระ จังหวัดไอชิ 0536-23-1158

เมบุซึย่าฮ่อนโป

2-12ชิโมะคาวาระ คาตะฮาระโจ อำเภอกะมะโกริ 0533-57-2045

บริษัทน้ำมันทาเคะโมโต้ จำกัด

53-1ฮามะโจ อำเภอกะมะโกริ 0533-68-2116

บริษัทอิชิคิย่า จำกัด

4-21มัทซึบาระโจ อำเภอกะมะโกริ 0533-68-3455